Az újságról

Kiadó:
PRINTinfo Kft.
1111 Budapest, Kende u. 11. I/1
Telefon/Fax: +36 1 226 1944
E-mail: printinfo@t-online.hu
Web: www.printline.hu

Kiadóvezető - Főszerkesztő:
Korsós Ilona


Megjelenik: 3 hetente, 3000 példányban
Terjesztés: saját címlista alapján


ISSN: 1417-4804