Kötelespéldány, kötelespéldány szolgáltatás


Mi is az a kötelespéldány?

A legáltalánosabban úgy fogalmazhatunk, hogy egy ország területén kiadott, előállított, bármilyen tájékoztatást vagy gondolat közlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt információ hordozó eszköz, azaz sajtótermék archiválás és bibliográfiai számbavétel céljára, jogszabályi előírás alapján ingyenesen és kötelezően szolgáltatandó példánya(i).

A legtöbb országban törvény vagy rendelet kötelezi a nyomdákat (kiadókat) a beszolgáltatásra. Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabály pontosan meghatározza a kötelespéldányok-, a kötelespéldány szolgáltatására kötelezettek-, és az abból részesülők körét.

A kötelespéldány szolgáltatás célja a sajtótermékek

  • nemzeti könyvtári, filmarchívumi gyűjtése és megőrzése,
  • nemzeti bibliográfiai, filmográfiai, diszkográfiai stb. nyilvántartása,
  • nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele,
  • statisztikai számbavétele,
  • sajtóigazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása.

 

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár

Vissza